Cosmetic Dentistry

Teeth Whitening

 

 

การทำฟันขาว คือ การทำฟันที่มีอยู่เดิม ให้ขาวขึ้น เพื่อรอยยิ้มที่สะอาด สดใส

และมั่นใจขึ้น ที่ภญา เราใช้ระบบ BRITESMLE และ ZOOM ใช้เวลาทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง

หลังทำขอให้ท่านงดเครื่องดื่มที่มีสีเข้ม เช่น ชา กาแฟ น้ำ อัดลม และงดสูบบุหรี่ 2 วัน

 

 

 

 

Veneer

 

 

วีเนียร์ คือการรักษา เพื่อความสวยงาม สมบูรณ์แบบของรอยยิ้ม โดยที่ยังสามารถใช้ฟันได้

อย่างเป็นปกติ เป็นการบูรณะทั้งรูปร่าง สีและการเรียงตัวของฟัน

 

 

 

 

Orthodoctics

 

 

 

การรักษาด้วยการจัดฟัน เป็นการรักษาเพื่อหวังผลที่ถาวร เพราะฟันที่เรียงตัวดีส่งผล

ต่อความสวยงามของใบหน้า การทำความสะอาดที่ง่าย และการบดเคี้ยวที่เหมาะสม

การรักษาใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปีในการค่อยๆเคลื่อนฟันอย่างนุ่มนวล