Preventive Care

นอกจากการมาให้หมอดูแลสม่ำเสมอแล้ว การเข้าใจและมีส่วนร่วมในการดูแลฟัน

ทุกวันด้วยตัวเอง ด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมเฉพาะแต่ละท่านเป็นเรื่องสำคัญ

ที่จะช่วยดำรงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพฟันดี

 

Checkup

ที่ภญา เราเน้นการตรวจฟันโดยละเอียด เพื่อให้การวางแผนการรักษาเป็นไปอย่างครอบคลุม ครบถ้วน

เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจของคนไข้ และเพื่อผลการรักษาที่ดีต่อเนื่องใช้งานได้นาน คนไข้สามารถดูแลได้ด้วยตนเอง

 

 

 

 

Cleaning

 

 

การขูดหินปูนทุก 6 เดือนมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการแปรงฟันในแต่ละวัน

ไม่สามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง ทำให้คราบจุลินทรีย์แข็ง เรียกว่า หินปูน

จึงต้องให้หมอใช้เครื่องมือพิเศษในการกำจัดออก เพื่อรักษาให้ฟันและเหงือกแข็งแรง สะอาด สดใสอยู่เสมอ

 

 

 

 

Sealant

 

venenatis massa, eget ultricies elit suscipit rutrum. 

 

ฟันผุ มักเริ่มในฟันหลังที่ร่องฟันกลางฟันที่ลึกเสมอ และเป็นส่วนที่ขนแปรงสีฟันมักเข้าไม่ถึง

การเคลือบร่องฟัน ทำให้บริเวณร่องฟันตื้นขึ้น ลื่นขึ้นเศษอาหารไม่ติด และขนแปรงเข้าถึง

เพื่อทำความสะอาดได้มากขึ้น