Reconstructive

ฟันธรรมชาติ ให้การบดเคี้ยวที่เป็นธรรมชาติ เราจึงมีวิธีต่างๆเพื่อรักษาความเป็นธรรมชาตินั้น

หรือเสริมสร้าง ฟื้นฟู เพื่อให้ได้การบดเคี้ยวที่ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุด

 

 

 เมื่อมีฟันร้าวหมอจะพยายามทำให้ฟัน

ไม่ร้าวมากขึ้น หากยังไม่ร้าวลงไปถึงระดับ

ใต้เหงือกหรือรากฟันหมอจะทำการครอบฟันให้กับท่าน

 

 

  เมื่อฟันได้แตกไปแล้วอาจเนื่องมาจาก

รอยผุขนาดใหญ่ หมอจะอุดฟันหรือทำครอบฟัน

ให้กับท่าน ขึ้นอยู่กับรอยแตกนั้น

 

 

เมื่อฟันหักถึงระดับคอฟัน

หรือระดับเหงือก หมอจะทำการรักษารากฟัน

เพื่อเก็บรากฟันไว้ แล้วทำการต่อฟันขึ้นมาใหม่

 

หากความเสียหายนั้นทำให้ต้องถอนฟัน

ท่านอาจเลือกการเสริมฟันใหม่ด้วย

ฟันปลอมแบบถอดได้สะพานฟันหรือ รากฟันเทียม

Crown

 

 

ครอบฟัน มีจุดประสงค์เพื่อรักษาฟันที่เหลือไว้ เพื่อความสวยงามและการบดเคี้ยว

ขั้นตอน ประกอบด้วย

1.กรอแต่งฟัน เพื่อให้มีพื้นที่ให้ครอบฟัน

2.พิมพ์ฟัน เพื่อทำแบบนอกช่องปาก และเพื่อทำชิ้นงานในห้องปฏิบัติการ

3.ติดครอบฟันและ ตรวจให้ได้การเคี้ยวที่สบายระยะเวลาทั้งสิ้น 4-7 วัน

 

 

 

 

Denture

 

 

เมื่อฟันไม่อยู่ในสภาพที่สามารถรักษาไว้ได้ จนต้องมีการถอนฟัน การเสริมฟันเพื่อทดแทนซี่ที่

ถอนไปมีความสำคัญ เพื่อการบดเคี้ยวที่ดี และเพื่อป้องกันการเคลื่อนของฟันซี่อื่นๆอันจะส่งผลกระทบไปทั้งช่องปาก ทั้งการพูด การเคี้ยว รูปทรงของใบหน้า

 

 

 

 

Bridge

 

 

 

สะพานฟัน เป็นทางเลือกเมื่อมีการสูญเสียฟัน และยังมีฟันซี่ที่สมบูรณ์อยู่ด้านข้างช่องว่างนั้น

ข้อดี: ติดแน่น ไม่ต้องถอดใช้งานได้อย่างดี,ใช้ระยะเวลาในการทำ 4-7 วัน

ข้อเสีย: ต้องมีการกรอแต่งฟันข้างๆเพื่อการยึดอยู่ของฟันซี่ที่หายไป

ต้องทำความสะอาดบริเวณซี่ฟันที่หายไปด้วย superfloss เสมอ

 

 

 

Implant

 

 

 

รากฟันเทียม

คือ การรักษาโดยใส่วัสดุ titanium เข้าไป เพื่อทดแทนฟันซี่ที่หายไป เพื่อความสวยงาม เพื่อการบดเคี้ยวที่ดี

และความรู้สึกเป็นธรรมชาติ เนื่องจากเป็นการรักษาที่ให้ผลการรักษาถาวร เสมือนมีฟันซี่ใหม่ การ

ปรึกษากับหมอ เพื่อทำความเข้าใจในทุกขั้นตอน รวมถึงการดูแลรักษา จึงจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้

ผลการรักษาที่สมบูรณ์แบบ ใช้งานได้อย่างดี ต่อเนื่องยาวนาน