Standard Treatment

ปัญหาเรื่องฟัน มักเริ่มจากฟันผุ

หากฟันผุที่ชั้นผิวของเคลือบฟัน หมออาจรอดูก่อน หรืออุดฟันให้กับท่าน

หากผุลึกลงไปอีก หมอจะอุดฟันให้กับท่าน แต่หากลึกไปถึงตรงกลางฟัน

ซึ่งมีเส้นประสาทของ ฟันอยู่ ท่านต้องรักษารากฟัน เพื่อเก็บรากฟันที่ดีไว้ใช้งานต่อ

 

 

Filling

 

 

การอุดฟัน คือ การบูรณะ เพื่อให้ฟันมีลักษณะเหมือนเดิมที่สุด

หมอจะเริ่มต้นด้วยการกำจัดรอยผุออกก่อน ทำความสะอาดฟันที่เหลือ

ใส่วัสดุอุดสีเหมือนฟันลงไป และตกแต่งให้ฟันนั้นมีลักษณะเหมือนเดิม

 

 

 

 

Deep Cleaning

 

 

การทำความสะอาดลึกไปถึงใต้เหงือก เป็นเรื่องจำเป็นเมื่อรอบรากฟันมีการละลายตัวของกระดูก

เกิดเป็นช่องให้คราบหินปูนสะสมได้ หากปล่อยทิ้งไว้ช่องนั้นก็จะยิ่งลึกและกว้างขึ้น ระหว่างการ

รักษา ทันตแพทย์จะฉีดยาชาเฉพาะที่ให้กับท่านก่อน เพื่อให้การรักษาง่ายและเร็วขึ้น

 

 

 

 

Root Canel Treatment

 

 

 

เมื่อฟันผุจนถึงโพรงประสาทฟัน ท่านจะมีการเจ็บปวดมาก

นั่นแสดงถึงฟันซี่นี้สายเกินไปต่อการอุดฟันด้วยวิธีธรรมดา การรักษารากฟัน

คือ การเลือกที่จะไม่ถอนฟัน แต่พยายามเก็บรากฟันที่ดีไว้ใช้

แม้ว่าตัวฟันจะถูกทำลายไป หมอจะทำการใส่ยาชา ทำความสะอาดภายในราก

และอุดให้สนิทเพื่อป้องกันการรั่วซึมอีก แล้วทำการบูรณะตัวฟัน

ที่เหลือด้วยวิธีต่างต่อไป

 

 

 

Extraction

 


 

 

การถอนฟัน คือการเอาฟันออกมา ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น การติดเชื้อ ฟันแตก หรือ

ถอนฟันเพื่อจัดฟัน หมอจะใส่ยาชาเฉพาะที่ให้กับท่านก่อนการถอนฟัน

 

 

 

 

Wisdom Tooth

 

 

คุด คือ ฟันหลังซี่สุดท้าย ที่มักก่อให้เกิดการอักเสบ เนื่องจากอยู่ลึกทำให้ไม่สามารถ

ทำความสะอาดได้ หากหมอพบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจส่งถึงฟันซี่ถัดมาด้านหน้าด้วย

ก็จะแนะนำให้ถอนฟันคุดซี่นั้นออก