8 CORE VALUES

 

 

หนึ่ง เชื่อรัก ภักดี กตัญญู GRATITUDE
สอง อยากรู้ ดูฟัง คลั่ง หลงใหล PASSION
สาม คนจริง เพื่อความจริง ไม่เกรงใจ INTEGRITY
สี่ ฆ่าได้ หยามไม่ได้ ไร้ความกลัว DIGNITY
ห้า หายใจ ด้วยความซื่อสัตย์ HONEST
หก ปฏิบัติ วัดผล จนถ้วนทั่ว WINNER
เจ็ด รวมกลุ่ม แกร่งกล้า ท้าต่อตัว TEAMWORK
แปด รวมหัว จะชั่วดี เรามีกัน UNITY