STAGE

ภญา คือ เวที ที่ทำให้พวกเราได้แสดงศักยภาพของพวกเราแต่ละคนออกมา ให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาส “ให้” ได้มีโอกาส “สร้าง”
S = Staff
T = Time
A = Appointment
G = Gaysorn
E = Equipment

 

 


 

S = staff

DENTIST 
MANAGER 
DENTAL ASSISTANT

 

 


 

T = time

    • คนไข้ทุกคน จะได้รับการวางแผนการรักษา และวางลำดับการรักษาโดยหมอจอย เพื่อให้มั่นใจว่ามีหนึ่งคนที่ดูแลให้คนไข้พบหมอตามลำดับ ได้รับการรักษาครบถ้วน
    • ทีมงานของเราเชื่อในความรวดเร็วและแม่นยำ ช่างทันตกรรมของเราสามารถผลิตผลงานที่ดี ในเวลาสั้น

 

 

 


 

A = appointment

เราให้การรักษาโดยมีคนไข้เป็นศูนย์กลาง หมายถึง ผู้จัดการร้านจะเป็นหน้าที่ประสานระหว่างคุณหมอ กับคนไข้ ทำการนัดหมายให้ได้เข้ามาพบกันในวันเวลาที่สะดวกตรงกัน

 

 

 


 

G = gaysorn

เกสรเป็นศูนย์การค้าที่มีการจัดการที่ดีเยี่ยม ให้ความเป็นส่วนตัวสูง สงบ ให้การบริการต้อนรับอย่างดี เดินทางมาสะดวก

 

 

 


 

 

E = equipment

หมอแต่ละท่านเป็นผู้เลือกเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ด้วยตัวเอง งานที่สร้างสรรค์ออกมาจึงทำด้วยความถนัด และใช้ของที่หมอเชื่อว่าดีจริง